PENGUMUMAN

“MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KELIMA DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG YANG KETIGA BELAS DITANGGUHKAN DAN AKAN DISAMBUNG SEMULA KE SUATU TARIKH YANG AKAN DIMAKLUMKAN KELAK”

“UNTUK MENONTON SIARAN PERSIDANGAN YANG LEPAS, SILA KE RUANGAN ARKIB”