SIARAN LANGSUNG1 SIDANG DEWAN UNDANGAN2 PENGGAL KEEMPAT3
  

MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEEMPAT DEWAN UNDANGAN NEGERI PULAU PINANG YANG KEEMPAT BELAS DITANGGUHKAN KE SATU TARIKH YANG AKAN DI BERITAHU KELAK